Bernier Cornielje en Marieke Wittenhorst

Lezing in Rhenen Bernier Cornielje

 

Bernier Cornielje heeft, inmiddels al enkele decennia geleden, geschiedenis en economie gestudeerd aan de docentenopleiding en is sindsdien werkzaam in de wondere wereld van het onderwijs. Tegenwoordig is hij hoofddocent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bernier heeft in de loop der jaren een groot aantal lezingen gegeven over tal van historische onderwerpen. In heel wat dorpszaaltjes en verenigingsgebouwen hebben mensen geboeid geluisterd naar zijn verhalen over oorlog, over politiek en over kunst en cultuur. Het zijn verhalen met vaak een lach, soms een traan maar altijd weer met een verrassende inhoud. 

 

Marieke Wittenhorst

 

Marieke Wittenhorst is afgestudeerd aan het conservatorium in Utrecht en heeft zich daar ondermeer bekwaamd in het spelen van de dwarsfluit. Na wat omzwervingen heeft ze een nieuwe studie opgepakt, in een totaal andere richting, en die studie heeft enkele jaren geleden geresulteerd in de master Fiscaal Recht, verkregen aan de universiteit van Maastricht. Maar haar liefde voor muziek is nooit verdwenen. Ze speelt in een trio met de welluidende naam Giocoso (vrolijk, licht), een trio dat bij diverse optredens, over tal van muziekstijlen haar vrolijk licht heeft laten schijnen.  Marieke is, net als Bernier, hoofddocent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.